ไทยแมกซ์เวล จัดพิธีรับมอบใบรับรอง High Power Lab


บริษัท ไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค จำกัด หรือ TME ผู้นำในการผลิตสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรม เข้ารับมอบใบรับรองความสามารถในการทดสอบการลัดวงจรหม้อแปลง ระบบจำหน่ายชนิดน้ำมันและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังสูงตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 

ไทยแมกซ์เวล จัดพิธีรับมอบใบรับรอง High Power Lab

นายยงยวนซัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค จำกัด เข้ารับมอบใบรับรองความสามารถในการทดสอบการลัดวงจรหม้อแปลง ระบบจำหน่ายชนิดน้ำมันและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังสูงตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 ระบบจำหน่าย จากนายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งไทยแมกซ์เวลถือเป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

สำหรับบริษัท ไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดยก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 2522 ภายใต้การสนับสนุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ของรัฐบาลไทย และในปี 2530 ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ไอจิ อิเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตกำลังไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีธุรกิจหลักของไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค คือสินค้าในระบบไฟฟ้า ซึ่งคลอบคลุมถึงการออกแบบ การผลิต และการให้ บริการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย หม้อแปลงเครื่องวัด และสวิทซ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง