โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ คืบหน้า 85% พร้อมผลิตไฟฟ้าปลายปี 62


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เผยถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 1.25 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 5.4 ล้านหน่วย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า และผลิตอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้า การการดำเนินงานสิ้นเดือนเมษายนคืบหน้าแล้วกว่า 85% ทั้งนี้มีกำหนดจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนธันวาคม 2562

โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ คืบหน้า 85% พร้อมผลิตไฟฟ้าปลายปี 62

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน มีอายุการใช้งานยาวนานและมีต้นทุนการผลิตถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นๆ ซึ่งมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ โดยนำน้ำที่เขื่อนจะต้องระบายอยู่แล้วมาผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้าก่อนระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำตามเดิม ซึ่งนับเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เกิดความมั่นคงทางพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 2 แห่ง คือ เขื่อนคลองตรอน และเขื่อนผาจุก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 และปี 2564 ตามลำดับ เมื่อแล้วเสร็จโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานของ กฟผ. ทั้งหมดจะมีกำลังผลิตรวม 101.95 เมกะวัตต์


Source: ภาพ ข่าว – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) FB: @EGAT.Official