อัดงบ 2.5 พันล้าน หนุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยผลจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อนุมัติวงเงิน 6.8 พันล้านบาท สำหรับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 400 โครงการ โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเพิ่มลดหรือไม่ เพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

อัดงบ 2.5 พันล้าน หนุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลงขยะ

ขณะเดียวกันได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินไม่เกิน 2.5 พันล้านบาทสำหรับใช้ในการสนับสนุนกิจการไฟฟ้าจากเชื้อเพลงขยะ โดยกระทรวงพลังงานจะทำงานร่วมกันกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดจะมีความชัดเจน อาทิ เรื่องสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ซึ่งเบื้องต้นจะนำแผนพัฒโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 12 แห่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทยมารวมด้วย เรื่องการใช้เทคโนโลยี การจัดการวัตถุดิบ โดยจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนเมษายนนี้

นอกจากนี้ ในประเด็นที่กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการ คือ การทำแผนการจัดการซากแผงโซลาร์ที่ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีปริมาณสูงขึ้นจากการสนับสนุนของภาครัฐที่กำหนดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2018 รวมทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ทั้งรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงที่ดูแลการผลิต โดยในเบื้องต้นจะเสนอให้มีการจัดทำแผนจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ผลิตจะต้องมีส่วนร่วมในการกำจัดแผงโซลาร์หรือแบตเตอรีที่หมดอายุ และกากผู้ผลิตไม่ดำเนินการจัดการจะต้องมีการจ่ายเงินเข้ากองทุน