บอร์ด กบง. ไฟเขียว ราชกรุ๊ป ผุดโรงไฟฟ้าใหม่ภาคตะวันตก กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์


กบง. เห็นชอบแนวทางก่อสร้างโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก 2 โรง กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ โดยให้บริษัทราชกรุ๊ปเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากหลัง กกพ. เจรจากับราชกรุ๊ป พบว่า ได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดและได้ค่าไฟฟ้าถูกมากเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าทุกประเภท ถื่อว่าประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด

บอร์ด กบง. ไฟเขียว ราชกรุ๊ป ผุดโรงไฟฟ้าใหม่ภาคตะวันตก กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผย เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เห็นชอบตามที่ กกพ. ได้เสนอให้ บมจ. ราชกรุ๊ป หรือราชบุรีโฮลดิ้งฯ ได้รับสิทธิสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก จำนวน 2 โรง กำลังการผลิตโรงละ 700 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2562-2580 หรือ PDP 2018

โดยสำหรับโรงแรกจะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์ยี่ ขนาดกำลังการผลิต 700 เมกะวัตต์ของราชกรุ๊ปเอง ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 และอีกโรงเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่อีก 700 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างความมั่นคงไฟฟ้าและป้อนให้กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้ กบง. ได้เห็นชอบแนวทางก่อสร้างโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก โดยให้บริษัทราชกรุ๊ปเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากการที่ กกพ. ได้เจรจากับราชกรุ๊ป พบว่าได้ข้อตกงที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด และได้ค่าไฟฟ้าที่ถูกมากเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ (IPP) และอื่นๆ ซึ่งถือได้ว่าจะทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด

โดยหลังจากนี้ทาง กกพ. จะรอมติอย่างเป็นทางการจาก กบง. ที่จะส่งกลับมายัง กกพ. และจะให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากราชกรุ๊ปต่อไป โดยตามแผนการลงทุนราชกรุ๊ปจะจ่ายไฟเข้าระบบ (COD) ในปี 2567-2568