ฮีแมกซ์ (HiMax) และเทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) โซลูชันด้านความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ


บริษัท ฮีมา (HIMA) ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันความปลอดภัยอัตโนมัติ ขอแนะนำโซลูชันระบบควบคุมความปลอดภัยฮีแมกซ์ (HiMax) และโซลูชัน เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ฮีแมกซ์ (HiMax) และเทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) โซลูชันด้านความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

บริษัท ฮีมา เป็นผู้จัดหาโซลูชันด้านความมั่นคงและความปลอดภัยอัจฉริยะให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย (รวมถึงน้ำมันและก๊าซ) โดยโซลูชันฮีแมกซ์ (HiMax) และเทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) ของบริษัทสามารถช่วยป้องกันความล้มเหลวของระบบจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการเกิดแรงดันสูงเกินของระบบท่อส่งก๊าซ ซึ่งปัจจุบันความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรกังหันหรือเทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) (ประกอบด้วยกังหันและคอมเพรสเซอร์) กำลังกลายเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ

คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กโทรเทคนิค (International Electrotechnical Commission : IEC) จึงได้เปิดตัวมาตรฐานความปลอดภัยที่มีความเข้มงวด ซึ่งขณะนี้มีพร้อมอยู่แล้วในระบบหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัยและการควบคุมที่สำคัญๆ เช่น HIMA FlexSILon TMC with HiMax

HiMax

HIMA FlexSILon TMC with HiMax เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้การดำเนินงานของเครื่องจักรกังหันมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ระบบนี้รวมส่วนประกอบแต่ละส่วนทั้งหมดและระบบป้องกันความเร็วเกินกำหนดเข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียวที่มีทั้งความปลอดภัยและความยืดหยุ่นสูง นอกจากนี้ยังสามารถจำลองและตรวจสอบเครื่องจักรกังหันได้ทุกจุด ตลอดจนจัดการฟังก์ชันต่างๆ ดังนั้นโซลูชัน HIMA FlexiSILon และ HiMax จึงช่วยให้โรงงานที่ติดตั้งระบบเครื่องจักรกังหันมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและให้ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานน้ำมันและก๊าซ รวมถึงระบบท่อส่งก๊าซ

สำหรับโซลูชัน FlexSILon TMC จะทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลและควบคุมเครื่องจักรกังหันจากส่วนกลาง ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังช่วยลดอัตราความล้มเหลวและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม และให้ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.hima.com/en/products-services/himax