ก.พลังงานหวั่น โซลาร์ภาคประชาชน หลุดเป้าแผน PDP 2018


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหวั่นพลังงานโซลาร์ภาคประชาชน 2 ล้านครัวเรือนอาจไม่เข้าเป้า 1 หมื่นเมกะวัตต์ ตามแผน PDP 2018 เตรียมวางกรอบผูกพันหนุนรับซื้อเข้าระบบให้ได้ 100 เมกะวัตต์ ต่อเนื่อง 10 ปี โดยขอประเมินผลโครงการในช่วง 1-2 ปีแรกก่อน

ก.พลังงานหวั่น โซลาร์ภาคประชาชน หลุดเป้าแผน PDP 2018

ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  การหารือกำหนดกรอบการรับซื้อไฟฟ้าตามร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2580 (PDP 2018) ที่ได้วางเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้าทั้งจากในส่วนของไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

โดยในส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์ ที่เพิ่มขึ้น 1 หมื่นเมกะวัตต์ตามแผน PDP 2018 ผ่านโครงการการรับซื้อพลังงานจากโซลาร์บนหลังคาภาคประชาชน แต่ยังคงต้องศึกษาผลการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมอีกครั้ง โดยมองว่าปริมาณการรับซื้อ 1 หมื่นเมกะวัตต์จากภาคประชาชนทั้งหมด ถือเป็นปริมาณที่มาก ประชาชนจะสนใจผลิตได้ครบ หรือจะสามารถทำสำเร็จได้หรือไม่นั้นยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นจึงจะเน้นไปที่การรับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนเข้าระบบให้ได้ ปีละ 100 เมกะวัตต์ ต่อเนื่อง 10 ปี ซึ่งมีความชัดเจนก่อน จากนั้นจึงจะมาวางกรอบการรับซื้อที่ 1 หมื่นเมกะวัตต์ ตามแผน PDP 2018 ว่าจะรับซื้ออย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงปีนี้จะเริ่มต้นโครงการนำร่องโซลาร์ภาคประชาชน โดยจะเปิดรับไฟฟ้าเข้าระบบก่อน 100 เมกะวัตต์แรก จากนั้นจะประเมินผลจากการรับซื้อในช่วง 1-2 ปีแรกก่อนจะปรับรูปแบบและขยายผลโครงการต่อไป