โครงการสัมมนา workshop และศึกษาดูงานเชิงวิชาการองค์กรชั้นนำ หัวข้อ “Next-Generation Automotive: System Integration” and “Thai-Korea Business Networking”


สวทน. EVAT และ BOI โซล ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการสัมมนา workshop และศึกษาดูงานเชิงวิชาการองค์กรชั้นนำ หัวข้อ “Next-Generation Automotive: System Integration” and “Thai-Korea Business Networking” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน -2 พฤษภาคม 2562 ณ เมือง Seoul, Ulsan, Gwawngju, South Korea. สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด !!

Next-Generation Automotive: System Integration” and "Thai-Korea Business Networking

การสนับสนุนของ สวทน. (STI)

  1. ค่าอาหารภายในสาธารณรัฐเกาหลีใต้
  2. ค่ารถค่าเดินทางภายในสาธารณรัฐเกาหลีใต้

การสนับสนุนของ BOI

  1. การติดต่อประสานงานหน่วยงานในสาธารณรัฐเกาหลีใต้
  2. จัดงานสัมมนา workshop, business networking

ค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง

  1. ค่าเดินทางระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ (ค่าเครื่องบิน) และค่าที่พัก
  2. ค่ามัดจำ 10,000 บาท (ท่านจะได้รับค่ามัดจำคืนเมื่อเดินทางจนจบ Trip Korea)

สนใจเข้าร่วม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: goo.gl/Z5m3sm ติดต่อ 086-390-3339 (Ms.Thanyalak), 086-947-8888 (Dr.Thanakarn) และส่งใบสมัคร ทางอีเมล์ได้ที่ thanakarn@sti.or.th