โคนิก้า มินอลต้า เส้นทางแห่งความสำเร็จ ยอดขายอันดับ 1 แท่นพิมพ์ดิจิทัลสี ตลอดปี 2018*


โคนิก้า มินอลต้า ประกาศความเป็นผู้นำในธุรกิจแท่นพิมพ์ดิจิทัล โดยครองยอดขายสูงสุดอันดับ 1 สำหรับแท่นพิมพ์ดิจิทัลสีในประเทศไทย ต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ในโอกาสนี้ มาซาชิ มิยาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาเล่าเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์จากความสำเร็จในครั้งนี้ รวมถึงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดสิ่งพิมพ์ และแนวโน้มการเติบโตในปี 2562

โคนิก้า มินอลต้า เส้นทางแห่งความสำเร็จ ยอดขายอันดับ 1 แท่นพิมพ์ดิจิทัลสี ตลอดปี 2018*

รู้สึกอย่างไร กับการครองอันดับ 1 เป็นปีแรก

รู้สึกภูมิใจ ที่โคนิก้า มินอลต้า ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ ที่ใช้แท่นพิมพ์ดิจิทัลสีจากทั่วประเทศ กว่าจะมายืนอยู่ในจุดนี้ เรามีการทำงานกันอย่างหนักในทุกภาคส่วน นอกจากเรื่องคุณภาพที่ไม่มีข้อกังขาแล้ว ฝ่ายขายของเรายังดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ทราบทุกความต้องการ รวมถึงการส่งต่องานให้กับฝ่าย Pre/Post Sales ของเราก็เป็นไปได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงของปีที่ผ่านมา เราก็ได้รับเสียงสะท้อนเชิงลบจากลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาการจัดการภายใน ซึ่งเป็นความขลุกขลักบางประการที่เกิดขึ้นจากการเติบโตที่รวดเร็ว ทำให้บางส่วนงานอาจปรับตัวไม่ทัน แต่เราไม่เคยนิ่งนอนใจและแก้ปัญหาทุกเรื่องในทันที แม้ว่าการแก้ปัญหานั้นจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กรครั้งใหญ่ก็ตาม รวมทั้งมอนิเตอร์ผลเกือบทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้ลูกค้ากลับมาพึงพอใจและรักแบรนด์โคนิก้า มินอลต้า มากขึ้นแล้ว แต่เราจะยังไม่หยุดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา เพราะเราได้ตั้งเป้าเพื่อรักษาความเป็นที่ 1 นี้ต่อไปในปี 2562 ด้วย

แนวโน้มตลาดสิ่งพิมพ์ในปี 2562

“ในปัจจุบันนี้ ตลาดสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปรวมถึงบรรจุภัณฑ์เริ่มทรงตัวในทางตรงกันข้ามการผลิตสิ่งพิมพ์จำนวนน้อยกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น ระบบการพิมพ์แบบดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ในปัจจุบัน และยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าประจำ รวมถึงการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ ในส่วนของแนวโน้มตลาดสิ่งพิมพ์ในปี 2562 ภายใต้สภาวะทางตลาดที่มีการแข่งขันสูง ปัจจัยด้านราคาจะเข้ามาเป็นอุปสรรคสำคัญ ปริมาณงานพิมพ์แบบจำนวนน้อย แต่หลากหลาย จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากเจ้าของแบรนด์ นักออกแบบ และผู้ผลิตสื่อยุคใหม่ที่ต้องการนำเสนอตัวตนผ่านผลงานและยังมีแนวโน้มว่า ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ จะมีการค้นหาผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ และสั่งงานผ่านช่องทางออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น”

โคนิก้า มินอลต้า

สิ่งที่ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันควรพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่

“จากประสบการณ์ของผม ที่ได้เห็นแนวโน้มของตลาดโลกตลอดช่วงที่ผ่านมา ผมคิดว่ามีอยู่ 3 ปัจจัยหลักๆ”

 • ความเร็วในการผลิตและส่งมอบงานพิมพ์ การผลิตงานรอบสั้นด้วยแท่นพิมพ์ดิจิทัล สร้างทางลัดและลดเวลาในการผลิตได้มากมายหลายเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์แบบออฟเซ็ทผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์จึงสามารถส่งงานได้ตามกำหนด ในมาตรฐานการพิมพ์ที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ
 • ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย การพิมพ์แบบดิจิทัลรองรับการผลิตงานที่หลากหลายก็จริง แต่ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ต้องการให้ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์มีส่วนร่วมในการแนะนำ ออกแบบผลิตงานที่ยากขึ้น และการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ ต่อยอดสู่บริการให้คำปรึกษาแบบ One Stop Service ที่ตอบโจทย์ได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว
 • การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล การมีโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ที่ค้นหา และพบเจอได้ง่าย ถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับธุรกิจ ซึ่งโคนิก้า มินอลต้า ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ ด้วยการจัดคอร์สอบรมเกี่ยวกับ Digital Marketing, Social Media และ Website เพื่อสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

แท่นพิมพ์ดิจิทัลสี โคนิก้า มินอลต้า

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทั้งก่อน–หลังของผู้ประกอบการ เมื่อเลือกลงทุนในแท่นพิมพ์ดิจิทัลสีของโคนิก้า มินอลต้า

“การเลือกลงทุนแท่นพิมพ์ดิจิทัลสีกับโคนิก้า มินอลต้า เปรียบเสมือนการเปิดรับโอกาสในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าไปพร้อมกัน การผลิตงานพิมพ์ด้วยเครื่องออฟเซ็ทเพียงอย่างเดียว สร้างข้อจำกัดในการรับงานพิมพ์ เพราะงานพิมพ์จะต้องมีปริมาณขั้นต่ำ และไม่สามารถปรับแต่งได้ระหว่างการผลิตประกอบกับใช้เวลาในการเตรียมการผลิตที่มากกว่า และมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า การตอบรับการพิมพ์แบบดิจิทัล ด้วยแท่นพิมพ์ดิจิทัลสีของโคนิก้า มินอลต้า สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตอบโจทยค์ วามตอ้ งการงานพิมพ์ปริมาณน้อย ที่มีความต้องการที่หลากหลาย ในรอบการผลิตที่ใช้เวลาน้อยกว่า และยังสามารถควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ให้มีคุณภาพสีที่สม่ำเสมอและถูกต้องตามตำแหน่งพิมพ์ ทำให้สามารถเพิ่มฐานลูกค้าผู้ซื้อสิ่งพิมพ์กลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องปริมาณงานพิมพ์ของเครื่องออฟเซ็ทก็จะเพิ่มขึ้น เกิดระบบการลงทุนการพิมพ์ที่คุ้มค่าและยั่งยืน”

โคนิก้า มินอลต้า

สิ่งที่ทำให้โคนิก้า มินอลต้า ขึ้นมายืนหยัด เป็นอันดับ 1 ในตลาด แท่นพิมพ์ดิจิทัลสีได้ถึง 4 ไตรมาสซ้อน

“องค์ประกอบที่ทำให้โคนิก้า มินอลต้า มาถึงจุดสูงสุดมีหลายอย่าง แต่ที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด มี 5 อย่างด้วยกัน”

 • ความน่าเชื่อถือในการผลิตงานพิมพ์ ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ผลิตงานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่างานพิมพ์ที่ได้รับจะมีมาตรฐานสีที่ถูกต้องสม่ำเสมอตามตำแหน่งพิมพ์
 • การลงทุนทางธุรกิจที่คุ้มค่า แท่นพิมพ์ดิจิทัลสีของโคนิก้า มินอลต้าตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลากของกลุ่มนักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ด้วยโหมดสีพิเศษ sRGB ของแท่นพิมพ์ตระกูล High Chroma ที่มีสีสันใกล้เคียงกับหน้าจอ สร้างงานพิมพ์ที่มีสีสันโดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่แข่ง จึงเพิ่มปริมาณงานและฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • บริการหลังการขาย นอกเหนือจากการเสนอบริการซ่อมบำรุงตามปกติแล้ว เรายังมีการจัดแคมเปญเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ของเรา
 • ความพร้อมของบุคลากร เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่าย Pre/Post Sales ที่เข้าใจตลาดและความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน
 • พันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากช่องทางการขายตรงแล้ว เรายังมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่าง Nationwide ที่มีความพร้อมทั้งด้านฐานลูกค้าที่ดี รวมทั้งบุคลากรทั้งฝ่ายขายและฝ่ายบริการ ในการช่วยขยายฐานตลาดแท่นพิมพ์ดิจิทัลสีให้กับโคนิก้า มินอลต้า ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

*ที่มา: International Data Corporation Asia/Pacifi c Pte. Ltd. (IDC) โดยนับเฉพาะเครื่องที่ออกแบบมาในระดับแท่นพิมพ์ความเร็วสูงเท่านั้น และไม่นับเครื่อง MFP ความเร็วสูง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save