โคนิก้า มินอลต้า เปิดตัวเทคโนโลยี Gas Monitoring System


บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Gas Monitoring System ทีมวิจัยของโคนิก้า มินอลต้า ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนา Gas Monitoring System ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ Gas Monitoring System จะช่วยตรวจตราและเตือนภัยเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซ โดยจะทำการส่งภาพและข้อมูลของจุดเกิดเหตุ อุณหภูมิ และความหนาแน่นของก๊าซไปยังศูนย์กลางการควบคุม ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

โคนิก้า มินอลต้า เปิดตัวเทคโนโลยี Gas Monitoring System

  • Gas Monitoring System ของโคนิก้า มินอลต้า ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์แบบ FIR (Far Infrared) ที่สามารถตรวจจับและส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลบนจอมอนิเตอร์แบบ Real Time แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  • Fixed Typed Gas Monitoring มีส่วนประกอบสำคัญคือ ตัวกล้อง และกล่องควบคุมกล้อง ติดตั้งอย่างถาวรบนผนังกำแพงหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีใบรับรองทนต่อแรงระเบิด สามารถตรวจจับการรั่วไหลได้ตลอด 24 ชั่วโมงแบบอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่หรือบริเวณที่สำคัญ โดยแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุหรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ช่วยทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบระยะยาว และปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้
  • Portable Type Gas Monitoring ประกอบด้วย ตัวกล้อง ขาตั้งกล้อง และ Industrial Tablet ใช้เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลในพื้นที่จริงแบบอัตโนมัติและแสดงรายงานการซ่อมแซม สามารถทำการบันทึกข้อมูลลงบน SD Card