การเสวนาวิชาการ หัวข้อ กรุงเทพ(มหา)นครใต้บาดาล พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย


ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “กรุงเทพ(มหา)นครใต้บาดาล พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย” ร่วมเสวนาโดย ดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, Dr. Wim J.F. Simons และ Dr. March Naeije ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ กรุงเทพ(มหา)นครใต้บาดาล พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย

สนใจเข้าร่วมฟัง เสวนาวิชาการ “กรุงเทพ(มหา)นครใต้บาดาล พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย” scan QR code หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพนิดา คุณกิตติ Mobile 086-372-6583 E-mail. khunsupanida@gmail.com Fax. 02-947-7357