ปรับเพิ่มงบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ย้ำไม่กระทบค่าไฟ


ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มเงินงบประมาณปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะฯ รองรับกถ่านหินลิกไนต์คุณภาพ จากงบเดิมอีก 1.15 พันล้านบาท เป็น 3.7 หมื่นล้านบาท โดยมีเงื่อนไขต้องไม่นำเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณผลตอบแทนการลงทุนในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

ปรับเพิ่มงบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ย้ำไม่กระทบค่าไฟ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 จากเดิมที่ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 600 เมกะวัตต์ ที่เงินลงทุน 36,811 ล้านบาท เพิ่มอีก 1,150 ล้านบาท เป็นจำนวนทั้งหมด 37,961 ล้านบาท กำลังการผลิตไฟฟ้า 655 เมกะวัตต์ โดยโดยมีเงื่อนไขต้องไม่นำเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณผลตอบแทนการลงทุนในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอายุการใช้งานที่มากกว่า 25 ปี ทาง กฟผ. จึงมีแผนสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน แต่ในขั้นตอนการเตรียมประกวดราคาพบว่าถ่านหินลิกไนต์เหมืองแม่เมาะมีปัญหาด้านคุณภาพ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มพิกัด ดังนั้นจึงขอปรับขอกำหนดทางเทคเทคนิคการประกวดราคาเพื่อให้โรงไฟฟ้าใหม่สามารถรองรับถ่านหินที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปตลอดอายุ

นอกจากนี้ จากปัจจุบันมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทำให้วงเงินลงทุนที่เคยกำหนดไว้เดิมปรับเพิ่มขึ้น ทาง กฟผ. จึงจำเป็นต้องขอปรับวงเงินลงทุนใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม