เดลต้า คว้ารางวัล ASEAN Energy Award 2019 ประเภทอาคารสีเขียว รางวัลอันทรงเกียรติในระดับภูมิภาคจาก ACE


บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มหาชน (จำกัด) ได้รับรางวัล ASEAN Energy Award 2019 รองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภท ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices ในประเภทอาคารสีเขียว (Green Building) สำหรับสำนักงานใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เดลต้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับภูมิภาคจาก ASEAN Centre for Energy (ACE)

เดลต้า คว้ารางวัล ASEAN Energy Award 2019 ประเภทอาคารสีเขียว

นาย เซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัท เดลต้า ประเทศไทยและนายปิติสุข จิตเกษม ผู้อำนวยการบริหารโรงงานเดลต้า รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 และงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดขึ้นที่โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ เดลต้ามีความโดดเด่นอย่างมากจากบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวนมากในปีนี้ ในฐานะผู้นำที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในเรื่องอาคารสีเขียว บริษัทจะเป็นแบบอย่างนำภูมิภาคเข้าสู่ชุมชนสีเขียวมากยิ่งขึ้น

ในปีนี้ สำนักงานใหญ่ของเดลต้า จังหวัดสมุทรปราการ ชนะรางวัลในประเภทอาคารสีเขียวที่ดัดแปลงได้อย่างดีเยี่ยม โดย การปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของเดลต้าที่ใช้เวลาตลอดทั้งปีมุ่งเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้

  • การออกแบบอาคารและการเลือกใช้วัสดุฉนวนเพื่อประหยัดพลังงาน
  • โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าเพื่อสร้างพลังงานทดแทน
  • อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องน้ำ อุปกรณ์ HVAC และ LED ที่มีประสิทธิภาพ
  • วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการของเสีย การควบคุมมลพิษ และการขนส่งพนักงาน
  • คุณภาพอากาศภายในอาคารและระบบนิเวศสีเขียว

ด้วยการปรับปรุงและมาตรฐานชี้วัดใหม่ ทีมการจัดการพลังงานของเดลต้าจึงสามารถยกระดับขีดความสามารถของระบบการจัดการพลังงาน DIAEnergie และโซลูชั่น SCADA ที่ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานจริงแบบเรียลไทม์ ตลอดจนควบคุมการประหยัดพลังงานได้ทั้งโรงงาน เดลต้ายังรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานด้วยการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักและหลังเลิกงาน ตลอดจนส่งเสริมการรีไซเคิลน้ำและกระดาษอีกด้วย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 รางวัล ASEAN Energy Awards แสดงถึงมาตรฐานความเป็นเลิศและการยกย่องธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน และช่วยขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เดลต้าได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ประเภทโรงงานอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้นสามรางวัลด้วยกัน

ในฐานะพลเมืองโลก เดลต้ายกระดับขีดความสามารถด้านโซลูชั่นสีเขียวเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทยและอาเซียน เดลต้ามุ่งมั่นในจัดการพลังงานและลดสิ่งที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า