เชลล์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน”


ชลบุรี ประเทศไทย – 17 กรกฎาคม 2562: บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนพันธมิตรอุตสาหกรรมน้ำตาลและยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยไปอีกขั้น โดยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในกระบวนการ รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เชลล์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน”
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นางสาวณัฐชยา จันทร์พัฒนะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และ นายเรืองสิทธิ์ ถวัลวิวัฒนกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ธุรกิจอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน” ให้แก่พันธมิตรจากทั่วประเทศ

ภายในงานสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องจากเชลล์ ประเทศไทย ออสเตรเลีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ ผู้บริหารสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังหัวข้อสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย ตลอดจนได้รับโอกาสศึกษาระบบเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรหนักและรถตัดอ้อย การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติลูกหีบด้วยวิทยาการสมัยใหม่ และการตรวจคุณภาพน้ำมันเทอร์ไบน์ด้วยชุดตรวจสอบหน้างาน โดยมีวิศวกร ผู้จัดการโรงงาน และผู้บริหารจากบริษัทน้ำตาลชั้นนำ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ถึง 150 ท่าน

พนักงานเชลล์
พนักงานเชลล์ จากประเทศไทย ออสเตรเลีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน และผู้บริหารจากบริษัทน้ำตาลชั้นนำ กว่า 150 ท่าน ที่เข้าร่วมงาน สัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน”

นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ในฐานะหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำมันหล่อลื่นที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และเข้าใจว่า การหยุดชะงักเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้การดำเนินงานของทั้งโรงงานยุติลงได้ ด้วยเหตุนี้ เชลล์ จึงได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร กลุ่มลูกค้า และภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดำเนินการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ปัจจุบัน เชลล์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมหล่อลื่นเพื่อครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงในอุตสาหกรรมน้ำตาล ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไฮดรอลิคสำหรับโรงงานและรถตัดอ้อย น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม จาระบีลูกหีบ น้ำมันกังหันไฟฟ้า และน้ำมันเครื่องสำหรับรถตัดอ้อย โดยนอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่องแล้ว เชลล์ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อผลกระทบจากการผลิตสินค้าธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นตลอดห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย เช่น การนำเทคโนโลยีเพียวพลัส (PurePlus Technology) นวัตกรรมสิทธิ์เฉพาะของเชลล์มาพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษ ถือเป็นการตอกย้ำตำแหน่งของเชลล์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน 12 ปีซ้อน จากไคลน์ แอนด์ คอมพานี บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก

บุญถิ่น โคตรศิริ
นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย เพื่อวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย”

เชลล์ ยังพร้อมอยู่เคียงข้างและสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรเสมอ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาทางเทคนิค ไปจนถึงการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตร อย่างเช่นการจัดสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ ที่จะช่วยให้พันธมิตรสามารถดำเนินธุรกิจน้ำตาล ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเชลล์ในการ ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ หรือ ‘Make Life’s Journeys Better’ ” นางสาววีธรา กล่าวสรุป

ปฐมาภรณ์ เศวตจินดากร
นางสาวปฐมาภรณ์ เศวตจินดากร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save