ซีอีโอ เบคา กรุ๊ป เยี่ยมชมอุโมงค์ทางเดินเท้า Micro-TBM เชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย


คุณเกร็ก โลว์ ซีอีโอ ของบริษัทเบคา กรุ๊ป เข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ทางเดินเท้า Micro-TBM เชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย ณ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน ซึ่งเชื่อมต่อไปยังโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 20 กันยายน 2019 นี้ โดยบริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นวิศวกรโครงสร้างสำหรับโครงการนี้

ซีอีโอ เบคา กรุ๊ป เยี่ยมชมอุโมงค์ทางเดินเท้า Micro-TBM