รมว. วท. เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานคนไทยของบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และกลุ่มโชคนำชัย ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น รถโดยสารตัวถังอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา เรืออะลูมิเนียมที่มีระบบช่วยลอยตัวหากน้ำเเข้าซึงหลังจากนี้จะยังมีโครงการพัฒนารถโดยสารตัวถังอะลูมิเนียมมาตรฐานอุตสาหกรรม เรือไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้า รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมี นำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัยและ วรีพลน์ เตชะผาสุขสันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

รมว. วท. เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ