อีอีซี ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนเยือนไทย ปักธงร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0


สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ต้อนรับคณะมนตรีแห่งรัฐของจีน นำโดย หวัง หย่ง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจีนกว่า 500 คน เยือนไทยอย่างเป็นทางการและลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผู้ต้อนรับจากประเทศไทย ได้แก่ อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อีอีซี ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนเยือนไทย ปักธงร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ภาครัฐและผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนชั้นนำของจีนกว่า 500 คน เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกัน นำโดย หวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีนเพื่อประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 และร่วมสัมมนา “Thailand-China Business Forum 2018 : Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC” และ เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจีนได้พบกับนักธุรกิจจีน จับคู่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ในประเทศไทย

นอกจากนั้นคณะนักธุรกิจจีนได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรับชมภาพฉายที่ชัดเจนว่าโครงการอีอีซีคืออะไร และสัมผัสถึงศักยภาพของพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปปรับเปลี่ยนประเทศตามยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” โดยเดินทางไปยัง 1) ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 2) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด 4) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 5) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การเดินทางมาของภาครัฐบาลและภาคเอกชนของจีนในครั้งนี้ได้มอบสิ่งที่มีค่ายิ่ง คือ “กำลังใจ” ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซีให้สำเร็จให้ได้ เพื่อจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักธุรกิจจากจีนและชาติอื่นๆ ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญของอีอีซีในวันข้างหน้าที่ไม่ไกลเกินรอ โดยโครงการอีอีซีจะเป็นแพลตฟอร์มของการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงเพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคน ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของจีน

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการอีอีซีมีความคืบหน้าอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ โดยพลังของความสำเร็จอยู่ที่ความร่วมมือในเอเชียโดยเฉพาะจีนกับอาเซียน การที่อาเซียนจะแข็งแกร่งคือ CLVMT หรือ ACMECS ต้องแข็งแกร่งก่อน ซึ่งให้ความสำคัญกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ จากคุนหมิง ผ่านลาว มาถึงอีอีซี ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก อันจะเป็นประโยชน์กับทุกประเทศ เช่น จีนใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อีอีซี ในขณะที่ลาวใช้อีอีซีเป็นทางออกทะเลอยู่แล้ว และกัมพูชาใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักในการส่งออก

นอกจากนั้นยังมีความเชื่อมโยงทางรางและทางอากาศ ซึ่งก็คือ จีน-ลาว-ไทย โดยสรุป อีอีซีจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ 3 จังหวัดเท่านั้น แต่ถูกกำหนดให้เป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงเข้าสู่การพัฒนา CLMVT และโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนวันนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราได้เห็นว่าทั้งภาครัฐและเอกชนของจีนให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงศักยภาพอีอีซี จึงเดินทางมาศึกษาดูงานและริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ปักธงในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกัน

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ และทั่วโลกด้วยเทคโนโลยี ทั้งในแง่ของการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ รวมทั้งการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนไม่น้อยที่ได้เข้ามาร่วมมือกับบริษัทไทยและรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยและจีนจะเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันอีกหลายด้าน ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาเทคโนโลยีเคเบิลใต้น้ำ ศูนย์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การพัฒนาสนามทดสอบและพันธมิตรเพื่อนำเทคโนโลยี 5 จี ไปใช้ในช่วงต้น ที่จะเชื่อมไทยเข้ากับเส้นทาง One Belt One Road โดยความร่วมมือไทย-จีนครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน

โดยรายละเอียดความร่วมมือ MOU 10 ฉบับ ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

oneLetter of Intent for cooperation among Chulabhorn Royal Academy, BGI-Shenzhen Co., Ltd. and Eastern Economic Corridor Office of Thailand : หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างจุฬาภรณราชวิทยาลัย กับบริษัท บีจีไอ-เซินเจิ้น จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


twoMemorandum of Understanding on Cooperation between the Federation of Thai Industries and The China Enterprises General Association in Thailand : บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการจีนในประเทศไทย


threeMemorandum of Understanding on “Supplemental Agreement in Respect of a Joint Venture in Industrial Estate Project in Rayong, Thailand” between CPGC (C.P. Land Public Company Limited Thailand and Guangxi Construction Engineering Group, China) and Industrial Estate Authority of Thailand : บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงเพิ่มเติมโครงการร่วมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประเทศไทย ระหว่างบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มบริษัทก่อสร้างของมณฑลกวางสี ประเทศจีน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


fourMemorandum of Understanding on the Development and Operation of Digital Park Thailand and IoT Institute between Digital Economy Promotion Agency and Tus-Holdings Company Limited, People’s Republic of China (PRC) : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันไอโอทีและดิจิทัลพาร์คประเทศไทย ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และบริษัท ทัศ โฮลดิ้ง จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน


fiveMemorandum of Understanding on the Development of EEC Startup Cyberport between Digital Economy Promotion Agency, Department of Industrial Promotion, Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology and Tus-Holdings Company Limited, People’s Republic of China (PRC) : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา EEC Startup Hub ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิทยสิริเมธี และบริษัท ทัศ โฮลดิ้ง จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน


sixMemorandum of Understanding on the Exploration Testbed and Early Adoption of 5G Technology Partnership between Digital Economy Promotion Agency and Huawei Technologies (Thailand) Company Limited : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสนามทดสอบและพันธมิตรเพื่อนำเทคโนโลยี 5 จี ไปใช้ในช่วงต้น ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


sevenMemorandum of Understanding of Internet Data Centre in Thailand between CAT Telecom Public Company Limited and CAC Telecom International Limited : บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างศูนย์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ CAC Telecom International Limited


eightPrinciple Term Sheet of Thailand – Hong Kong Cable between CAT Telecom Public Company Limited and CAC Telecom International Limited : เอกสารหลักการเกี่ยวกับเคเบิลไทยฮ่องกง ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ CAC Telecom International Limited


nineMemorandum of Understanding on Cooperation between Jiangsu Joylong Automobile Co., Ltd. and Eastern Economic Corridor Office : บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือระหว่าง เจียซู จอยลอง ออโตโมบิล และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


tenMemorandum of Understanding on Cooperation between Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. and Eastern Economic Corridor Office : บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือระหว่างบริษัท อันฮุย อันไค ออโตโมบิล จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save