อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ติด 1 ใน 79 บริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4


บริษัท จัดการแะพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เผยผลประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 2018 : THSI หรือหุ้นที่ยั่งยืน ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอีสท์ วอเตอร์ เป็น 1 ใน 79 บริษัทหุ้นยั่งยืน และเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งอีสท์ วอเตอร์อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อเป็นทางเลือกของนักลงทุนที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ติด 1 ใน 79 บริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4

สำหรับการจัดทำรายชื่อ Thailand Sustainability Investment : THSI หรือหุ้นยั่งยืน ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปี 2561 มีจำนวน 79 บริษัท เพิ่มจำนวนขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14 บริษัท สะท้อนความตื่นตัวของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนและต้องการลงทุนในหุ้นที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม