อิตัลไทยวิศวกรรม จัดพิธีปิดการสัมมนา I Leader Junior พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างผู้นำชั้นเลิศในอนาคต


สกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) เป็นประธานในพิธีปิดสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตร I Leader Junior ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นระดับผู้บริหารระดับต้น ด้วยการสร้างความรู้ ทักษะ รวมถึงหล่อหลอมในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน

อิตัลไทยวิศวกรรม จัดพิธีปิดการสัมมนา I Leader Junior พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างผู้นำชั้นเลิศในอนาคต

Italthai Engineering organized a seminar on “I Leader Junior” to help develop human potential to become a great leader in the future.

Mr.Sakol Laosuwan, Managing Director of Italthai Engineering Co., Ltd. or (ITALTHAI Engineering : ITE) was the Chairman of the opening ceremony of the seminar, and who also gave certificates to participants in the I Leader Junior course. It is a potential employee development program that is ready to grow them into an executive level, by building knowledge, skills, and casting on corporate culture of an organization to become stronger, which was held at the Mercure Hotel Bangkok, Makkasan.