พาณิชย์ จ่อห้ามนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว รับลูกแก้ปัญหามลภาวะฝุ่น


กระทรวงพาณิชย์เตรียมออกประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วส่วนบุคคล สนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่น PM 2.5 ป้องกันสิ่งแวดล้อม และปิดช่องแอบนำเข้ารถหรูหนีภาษีมาขาย ล่าสุดเปิดประชาพิจารณ์ให้แสดงความคิดเห็น ถึง 14 มีนาคมนี้ จากนั้นจะเสนอ ครม. ไฟเขียวคาดบังคับใช้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า

พาณิชจ่อห้ามนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว รับลูกแก้ปัญหามลภาวะฝุ่น

น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกระทรวงพาณิชย์ได้ยกร่างกระกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พศ. … เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยของประชาชนผู้รถใช้ถนน แก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิ์ใช้ชื่อผู้อื่นนำเข้าแทน และปลอมแปลงเอกสาร ที่สำคัญเป็นการบริหารงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปิดประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th จนถึงวันที่ 14 มีนาคมนี้ จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา หากไม่มีการแก้ไข รัฐมนตรีพาณิชน์จะลงนามออกประกาศต่อไป และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปรับตัว เพราะในระหว่าง 6 เดือน อาจมีรถยนต์ส่วนบุคคลมือสองที่อยู่ระหว่างการนำเข้าในไทย

โดยรถยนต์ใช้แล้วทั้งหมด 9 ประเภท ประกอบด้วย 1)รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว 2)รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน เช่น รถกวาดถนน รถเครน 3)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี เช่น รถยนต์ขององค์กรระหว่างประเทศ 4)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล เช่น รถดับเพลิง รถพยาบาล 5)รถที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว 6)รถยนต์ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย 7)รถยนต์ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก 8)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และ 9)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ