หลักสูตรอบรม “Safety of Machinery: ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยสำหรับเครื่องจักร”


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และบริษัท ออมรอน อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ Safety of Machinery: ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยสำหรับเครื่องจักร ” ในวันที่ 28 – 29 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรได้
  • ได้รับความรู้ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ได้อย่างเหมาะสม
  • ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

สถานที่อบรมสัมมนา

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง7/32 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 โทร. 033-047-800 โทรสาร 033-047-877

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

สมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเว็ปไซค์ ได้ที่ http://bit.ly/2mvm4HO