สุเอซ ประกาศเปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


สุเอซ ประกาศเปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เฌอโรม เลอ บอร์กเนีย ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค และดาวิด บูร์ช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ โอลิเวียร์ กาเบรียล ริชาร์ต อุปทูตประจำสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กฤติกา ปั้นประเสริฐ อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร สุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และอำนวย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สุเอซ เปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนในประเทศไทย

โรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนของสุเอซ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามวาระแห่งชาติ และแผนแม่บทในการกำจัดขยะพลาสติก ปี 2573 โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกของสุเอซแห่งแรกที่ตั้งนอกทวีปยุโรป ทำการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ และขยะฟิล์มพลาสติก LDPE และ LLDPE เป็นหลัก กลุ่มลูกค้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

PCR การนำพลาสติกที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล