สัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา”


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ไบเทค บางนา

สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์ โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 510 หรือที่ E-mail : seminar@greennetworkseminar.com ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียน Online ได้ที่ www.greennetworkseminar.com/solar2