สตีเบล เอลทรอน ซื้อกิจการปั๊มความร้อน ของบริษัทดันฟอร์ส ภายใต้แบรนด์เธอร์เมีย (Thermia)


กลุ่มบริษัท สตีเบล เอลทรอน ประเทศเยอรมนี ได้ประกาศซื้อกิจการปั๊มความร้อนของบริษัทดันฟอร์ส (Danfoss A/S) หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘เธอร์เมีย’ (Thermia) จากบริษัท ดันฟอร์ส ของประเทศเดนมาร์ก โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการตกลงที่จะไม่เปิดเผยราคาซื้อขาย

สตีเบล เอลทรอน ซื้อกิจการปั๊มความร้อน ของบริษัทดันฟอร์ส ภายใต้แบรนด์เธอร์เมีย (Thermia)

บริษัทดันฟอร์ส (Danfoss A/S) เป็นผู้จัดจำหน่ายปั๊มความร้อนรายใหญ่อันดับ 3 ของตลาดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ด้วยยอดขายต่อปีที่ประมาณ 68 ล้านยูโร แบรนด์เธอร์เมีย (Thermia) จากเมืองอาร์วิกา (Arvika) ประเทศสวีเดนมีพนักงาน 210 คน ในสวีเดน ฟินแลนด์ และนอร์เวย์

Stiebel Eltron acquires Danfoss Varmepumpar AB (Thermia)

The Stiebel Eltron Group has acquired Danfoss Värmepumpar AB, known under the brand name ‘Thermia’, from Danfoss A/S of Denmark.The parties have agreed not to disclose the transaction value.

Danfoss Värmepumpar AB (Thermia) is the third largest supplier in the Nordic heat pump market with annual sales of around 68 million euros. Thermia, based in Arvika, Sweden, employs 210 people in Sweden, Finland and Norway.