ขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล B20 ถึงสิ้นเดือน พ.ค.


นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผย การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาอุดหนุ่นราคาน้ำมันไบโอดีเซล์ B20 ที่ราคาต่ำกว่าราคาดีเซลปกติ หรือ B7 ที่ลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 3 เดือน คือตั้งแต่ มีนาคม ถึง พฤษภาคมนี้ จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากต้องการส่งเสริมและจูงใจการใช้ B20 ในกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5

ขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล B20 ถึงสิ้นเดือน พ.ค.

ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการใช้งานน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ประมาณเดือนละ 30 ล้านลิตร จากเดิมที่ใช้อยู่ที่ไม่ถึง 10 ล้านลิตรต่อเดือน โดยรัฐมีเป้าหมายที่จะให้เกิดการใช้งานที่ 90 ล้านลิตรต่อเดือน หรือ 3 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายใน 1-2 เดือน เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่หันมาใช้น้ำมัน B20 กันมากขึ้น

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้ค้าจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เพิ่มในปั๊มน้ำมัน โดยในขณะนี้ได้นำร่องจัดจำหน่ายแล้วในส่วนของ ปั๊ม ปตท. และปั๊มบางจาก จำนวน 10 แห่ง และจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยในส่วนของปั๊มเชลล์ขณะนี้กำลังพิจารณาที่จะนำน้ำมันดีเซล B20 ไปจัดจำหน่ายในปั๊มเพิ่ม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือกปั๊มที่จะจัดจำหน่าย