เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าสำรอง


เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาคารสูง โรงพยาบาล ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพจึงจำเป็นต้องมีระบบสำรองไฟ เพื่อใช้ในกรณีที่ระบบไฟหลักไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งระบบไฟฟ้าสำรองนั้นจำเป็นต้องมีชุดสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติจากแหล่งจ่ายไฟปกติไปยังอีกแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer Switch (ATS) โดยจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฟฟ้าหลัก (การไฟฟ้า) ขาดหายไป

Technoelectric ผู้ผลิต Switch Disconnector จากประเทศอิตาลี โดยมีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ชนิด Motorized Change Over Switch หรือสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟชนิดมีมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงาน ATS โดยมีพิกัดกระแสตั้งแต่ 160A จนถึง 3150A แบบ 3 และ 4 โพล

Switch Disconnector

คุณสมบัติของ Motorized Change-Over Switch ที่ดี สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟชนิดมีมอเตอร์ไฟฟ้า ผลิตจากชุด Switch Disconnectors ในรุ่น Visual Compact จำนวน 2 ชุด และชุด Mechanical Interlock สามารถมองเห็นการทำงานของหน้าคอนแทคได้และเป็นแบบ Double Break Contact ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60947-1 และ IEC 60947-3 โดยมีลักษณะเด่นดังนี้

แหล่งจ่ายไฟของชุดมอเตอร์มีแรงดัน 12-24VDC, 110/220VAC ให้เลือกใช้

  • มีฟิวส์ป้องกันที่ Supply Board
  • มีชนิด Horizontal และ Two Layer ให้เลือกใช้
  • สามารถเลือกชนิดการทำงานด้วยสวิตช์ (แบบ Impulse หรือแบบ Contactor)
  • สามารถแสดงสถานะการทำงานว่าทำงานจากแหล่งจ่ายไฟใด (“1”, “0”, “2”)
  • มีด้าม Handle ให้มาด้วยกับ Change-Over Switches
  • สามารถทำงานด้วยมือ (Manual), แบบไฟฟ้า (Electrical)
  • สามารถล็อกได้ด้วย Padlock ได้ เพื่อความปลอดภัยขณะทำการบำรุงรักษา
  • ชุดคอนโทรลสามารถใช้แรงดันไฟฟ้า 9-30VDC
  • ชุดคอนโทรลสามารถสั่งการทำงานได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic
  • ชุดคอนโทรลสามารถใช้วัดแรงดันไฟฟ้า 230V PH – 230V 3PH – 400 3PH – 440 3PH
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
โทร. 0-2194-8738-9 แฟกซ์ : 0-2003-2215 E-mail : info@mit-thailand.com
เว็บไซต์ : www.mit-thailand.com

 


Source: นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562 คอลัมน์ Special Area
โดย บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด