ธรรมศาสตร์ เสนอ 5 มาตรการ ลดการใช้พลาสติกจากร้านค้าในศูนย์รังสิตเป็น “ศูนย์”


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมมือกับภาคเอกชนด้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ เดินหน้าโครงการยกเลิกการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (No More Single Use Plastic) พร้อมตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเป็น “ศูนย์” ผ่านมาตรการ 5 มาตรการ ได้แก่

ธรรมศาสตร์ เสนอ 5 มาตรการ ลดการใช้พลาสติกจากร้านค้าในศูนย์รังสิตเป็น “ศูนย์”

  1. ยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติกในทุกสาขาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เว้นเฉพาะถุงสำหรับใส่ของร้อนพร้อมทานเท่านั้น ยกเว้นสาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะยังมีถุงพลาสติกใหบ้ ริการ ควบคู่ไปกับการใช้วิธีการรณรงค์ที่เหมาะสม เนื่องจากมีบุคคลภายนอกใช้บริการเป็นส่วนใหญ่
  2. จำกัดการให้ช้อน ส้อม และหลอด พลาสติก โดยให้บริการเมื่อผู้ใช้บริการร้องขอเท่านั้น
  3. ยกเลิกจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด
  4. ยกเลิกการให้บริการหลอดที่มีถุงพลาสติกหุ้ม
  5. ยกเลิกการรับร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ให้ถุงพลาสติกที่มาจากการใช้บริการร้านสาขาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ความเป็นธรรมกับพนักงานของร้านที่ถูกร้องเรียน เพราะเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มธ. ยังได้ทำความร่วมมือกับศูนย์อาหารต่างๆ ภายในเขตมหาวิทยาลัย ให้เลิกการใช้แก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ราว 90,000 ใบต่อเดือน