งาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020

ประเทศไทยตั้งเป้าสู่ ‘ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย’ จัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020


งาน ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020’ (Future Energy Asia 2020)

กลับมาอีกครั้งกับงาน ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020’ (Future Energy Asia 2020) ที่ตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย โดยมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้ในระดับโลกเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ให้บริหารด้านพลังงานได้ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อศักยภาพของพลังงานสะอาดและเชื่อมโยงไปถึงการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก กระทรวงพลังงาน และผู้ร่วมจัดงานอย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) งานมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) พลังงานทดแทน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมพลังงาน มาไว้ภายในงาน ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020’ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยงานนี้จะสามารถดึงดูดผู้นำในอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนักนวัตกรรมเข้ามาร่วมชมงานได้ อีกทั้งยังได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท จาก 9 ประเทศทั้งโลก รวมไปถึงผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 4,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าร่วมงานประชุมมากกว่า 1,000 คน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บรรยายกว่า 200 ท่านภายในงานฯ

การผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของอาเซียน และจากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานในอาเซียนเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยศูนย์พลังงานอาซียน ระบุว่าการสร้างโครงข่ายพลังงานในอาเซียนถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน ทวีปเอเชียมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 4.5 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็นจำนวนประชากรกว่าร้อยละ 60 ของประชากรโลก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 20 ภายใน 30 ปีข้างหน้า ซึ่งสองคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นสามเท่า และจากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นนี้ จึงทำให้มีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค รวมไปถึงการเพิ่มการลงทุนด้านพลังงานโดยประมาณที่ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2583

การปรับตัวและพัฒนาของอุตสาหกรรมพลังงานจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจด้านพลังงานปรับตัวจากการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้ให้บริการพลังงานแบบบูรณาการ

ภายในปี 2583 หนึ่งในห้าของพลังงานหลักภายในภูมิภาคเอเชียมาจากพลังงานหมุนเวียน และความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นสามเท่า ในขณะที่ความต้องการในก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64 และ ร้อยละ 44 ตามลำดับ และมีความเป็นไปได้ที่กว่าครึ่งของความต้องการในก๊าซธรรมชาติของภูมิภาคฯ จะเป็นการนำเข้าจาก LNG ภายในปี 2583 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะสามารถแซงหน้าทวีปยุโรค ในฐานะผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพลังงานทดแทน เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างไม่เคยมีมาก่อนในภูมิภาคของเรา

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ถือเป็นเวทีในการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพลังงานยั่งยืนแห่งอนาคตของบุคคลากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับน้ำมันก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งภายในงานฯ จะเผยให้เห็นถึงการผสมผสานของเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นระบบ

ดีเอ็มจี อีเว้นท์ บริษัทผู้จัดงานระดับโลก และเป็นผู้จัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ซึ่งจะมีสามหัวข้อหลักงานประชุมใหญ่จัดขึ้นพร้อมกันในช่วงระยะเวลาการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงงานประชุมเชิงยุทธศาสตร์สำหรับน้ำมัน ก๊าซและพลังวาน ที่เหล่าผู้นำจะเข้าหารือกันถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานว่าจะมีรูปร่างอย่างไรในอีกสิบปีข้างหน้า และการประชุมเชิงเทคนิคที่จะนำเสนอในสองหัวข้อที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคนิค (COTES) ที่สามารถเข้าร่วมได้ฟรี โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคมากกว่า 100 ท่าน เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในด้านเทคนิค และเจาะลึกถึงรายละเอียดในการประชุมเชิงยุทธศาสตร์

มร. คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาจัดงานที่มีเกียรตินี้อีกครั้งในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแบบบูรณาการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิภาคนี้ งานแสดงฯและการประชุมนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และยังได้มอบโอกาสอันดีในการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าผู้ประกอบการพลังงาน ผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน เพื่อเป็นการปูทางสู่พลังงานสะอาดในอนาคตในอาเซียนอีกด้วย ผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลกจะกลับมาแสดงสินค้าและบริการอีกครั้ง ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรร่วมกับเหล่าผู้ทำธุรกิจเชิงพลังงานจากทั่วทุกมุมโลก การประชุมนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถพูดคุยหารือกันกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับความท้าทายทางการเมืองและธุรกิจ งานที่เราจัดขึ้นเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาได้ผลตอบรับที่ดี และมีผู้แทนการค้าเข้าร่วมงานกว่า 3,000 ราย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บรรยายในการประชุมเชิงยุทธศาสตร์และเทคนิคถึง 200 ท่าน และมากถึง 100 บริษัทที่เข้าร่วม เราเชื่อมั่นว่างานจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในปี 2563 นี้”

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย เป็นหนึ่งในงานจัดแสดงของเครือบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี่ ในส่วนธุรกิจการประชุมและงานแสดงสินค้า ซึ่งยังรวมไปถึงงานที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของโลก คือ งาน Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) งานแก็สเทค (Gastech) และงานโกลบอลล์ ปิโตเลียม โชว์ (Global Petroleum Show, GPS) ที่แคนาดา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้างาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ https://www.futureenergyasia.com/ หรือติดต่อ บริษัท เอ็กซโปซิส โทร 02 559 0856 – 8


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save