“ถิรไทย” มอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการศึกษา และงานวิจัยแก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


นายอวยชัย ศิริวจนา ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านเกี่ยวกับพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ากว่า 980,000 บาท โดยหม้อแปลงนี้ได้ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน และศึกษาวิจัย ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก และ อจ.บุญเหนือ พึ่งศิริ เข้าร่วมรับมอบด้วย ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้

“ถิรไทย” มอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการศึกษา และงานวิจัยแก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี