ดาว ร่วมกับ เอสซีจี เปิดตัว ถนนพลาสติกรีไซเคิลระยะทดลอง ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน


สุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ ชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดตัว ถนนพลาสติกรีไซเคิลระยะทดลองศึกษา (Recycled Plastic Road – Study Phase) ซึ่งนำพลาสติกใช้แล้วจากการคัดแยกขยะภายในเอสซีจีและชุมชนในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง มาสร้างถนนยางมะตอยภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ดาวมุ่งหวังที่จะเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะพลาสติกจากภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับขยะพลาสติก

ดาว ร่วมกับ เอสซีจี เปิดตัว ถนนพลาสติกรีไซเคิลระยะทดลอง ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน