ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ชูเทคโนโลยีเอไอยกระดับอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์


ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลก เผยเทรนด์อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพทั่วโลกมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้รับมือความท้าทายในการบริหารโรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาคนไข้ ซึ่งซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส พร้อมตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและโซลูชันการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายจากทุกที่

ดร.โทเบียส เซย์ฟาร์ท กรรมการผู้จัดการและประธาน ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส

ดร.โทเบียส เซย์ฟาร์ท กรรมการผู้จัดการและประธาน ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ให้ความสำคัญกับการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการให้บริการแก่คนไข้ บริษัทมีสิทธิบัตรด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) มากกว่า 400 ฉบับ ด้าน Deep Learning อีก 75 ฉบับ และแอปพลิเคชันที่พัฒนำบนพื้นฐานเทคโนโลยีเอไอมากกว่า 30 ฉบับ เพื่อรองรับความต้องการของผ้ใู ห้บริการดูแลสุขภาพทั่วโลกที่ต้องการพัฒนาการดูแลรักษาให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น เน้นการป้องกันในระดับปัจเจกบุคคล และการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง

ปัจจุบันซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส มีเครื่องมือแพทย์ที่จำลองมาจากระบบการเรียนรู้และจดจำของสมองมนุษย์ ซึ่งมีประโยชน์ในการเรียนรู้รูปแบบการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมและแม่นยำที่สุดและได้พัฒนาซอฟต์แวร์ซินโกเวีย (Syngo.via) ซึ่งทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Cinematic VRT เพื่อช่วยในการเลือกตำแหน่งและมุมมองของข้อมูลภาพจากเครื่องเอ็มอาร์ไอและซีทีสแกนสำหรับการนำข้อมูลภาพที่ดีที่สุดไปใช้ในการวินิจฉัยโรค โดยการสร้างภาพสี 3 มิติ ที่มีความคมชัดและมีแสงเงา เพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะที่ตรวจได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนทุกมุมมอง จึงส่งผลดีต่อการป้องกันและวางแผนการรักษาโรค

นอกจากนั้น เครื่องมือแพทย์และระบบดิจิทัลอีโคซิสเต็มของซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ยังรองรับการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ชั้นนำอย่างหลากหลาย อาทิ Arterys, Explorer Surgical, Heartflow, Materialise, mediCAD Hectec, Mint Medical, Pie Medical Imaging, ดร.โทเบียส เซย์ฟาร์ท Stroll Health and SyntheticMR

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกหันมาตรวจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอและซีทีสแกนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องบริหารการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัลผนวกกับพลังของเทคโนโลยีเอไอช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถเพิ่มความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และรักษาความสามารถทางการแข่งขันเอาไว้ได้ แม้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะท่ามกลางปริมาณงานตรวจวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น” ดร.โทเบียส กล่าว

สำหรับประเทศไทย ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ด้าน คือ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจรักษาเปลี่ยนโฉมการดูแลรักษาคนไข้ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับประสบการณ์การรับบริการของคนไข้ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัล