งาน TEMCA FORUM & INNOVATION Bangkok 2020


ร่วมสัมผัสประสบการณ์ร่วมกัน “THE NEXT DAY” วิถีใหม่ NEW NORMAL ในการรวมตัวครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ของเหล่าผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย Consult และสมาชิกเครือข่ายของ TEMCA รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้านครหลวง และสภาวิศวกร ในงาน TEMCA FORUM & INNOVATION Bangkok 2020 ที่รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ จากแนวคิดผู้นำด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ CDC Crystal Design Center กรุงเทพฯ

งาน TEMCA FORUM & INNOVATION Bangkok2020