ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที


ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด จัดงาน Maintenance & Resilience 2019 หรือ MRA 2019 โชว์นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing & Smart Infrastructure โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 100 ไบเทค บางนา

โดยพิธีเปิดงานนั้นได้รับเกียรติจาก ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มาซามิ นากามูระ ประธานบริษัท Japan Management Association ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งคุณวุฒิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมคับคั่ง

ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที

ภายในงานนั้นมีการจัดแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากไทยและญี่ปุ่น อาทิ หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงใต้ท้องทะเล ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ซ่อมท่อส่งปิโตรเลียมใต้น้ำตัวแรกของโลก การจัดแสดง AREA-BCB ซึ่งเป็นโมเดลการบริหารความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยสำหรับนิคมอุตสาหกรรม มีการชัดแสดงชุดจำลองโรงงานอัจฉริยะ โดยการทำงานของหุ่นยนต์หรือ Mini Learning Factor การแสดงกลไกอัจฉริยะจากโตโยต้า ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation) รวมทั้งการแสดงระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วย AI และบล็อกเชน หรือ Smart Energy Platform

นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะมาร่วมส่งมอบประสบการณ์และเทคนิคสำคัญ เพื่อยกระดับการจัดการโรงงานเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอัจฉริยะโดยความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0

เป้าหมายสำคัญในการจัดงาน MRA 2019 เพื่อเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรม และภาคโครงสร้างพื้นฐานไทยให้มีการปรับตัวไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจ