องคมนตรีเปิดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”


ปิดฉากไปพร้อมกับความสำเร็จ สำหรับงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD Asia 2019 ซึ่ง IEEE Power & Energy Society -Thailand และ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้รับความไว้วางใจจาก IEEE Power & Energy Society สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมองค์ความรู้และบุคลากรด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี ให้ดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD Asia 2019 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy” ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

องคมนตรีเปิดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”

งาน IEEE PES GTD ASIA 2019

โดยพิธีเปิดงาน IEEE PES GTD Asia 2019 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานกว่า 400 คูหา ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับระบบผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลที่บูรณาการกับการผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานโดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คน

ส่วนหนึงของผู้ประกอบการชั้นนำ ซึ่งเข้าร่วมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานมาจัดแสดงในงานฯ

3 การไฟฟ้า ร่วมโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

การจัดงาน IEEE PES GTD Asia 2019 ในครั้งนี้ ยังเป็นความร่วมมือของ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งได้ร่วมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย

งาน IEEE PES GTD ASIA 2019

สมพงษ์ เปรมปรี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้นำเสนอนิทรรศการในงานดังกล่าวภายใต้แนวคิด “PEA DIGITAl UTILITY” มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย งานนวัตกรรม Platform ต่างๆ ที่ PEA และ PEA ENCOM INTERNETIONAL พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ PEA Digital Tranformation : PEA DX ประกอบด้วย PEA HiVE Platform ENERKEY, PEA Solar Hero, PEA Volta Platform, EV/Charging , U-Solution, PEA Smart Plus

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า : Innovate Power Solutions for a Better Life” มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีไฮไลท์ได้แก่ โรงไฟฟ้ายืดหยุ่น (Flexible Power Plant) ซึ่งเป็นรูปแบบของโรงไฟฟ้าที่ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพ การเดินเครื่องให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีความผันผวนสูงรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System : BESS) ซึ่ง กฟผ. ได้ พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 แห่ง คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ กำลังผลิตไฟฟ้า 16 เมกะวัตต์ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จ.ลพบุรี กำลังผลิตไฟฟ้า 21 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อนของ กฟผ. (Hydro – Floating Solar Hybrid System) ซึ่งจะเป็นระบบพลังงานแบบผสมผสานขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้ภาพรวมระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ยังร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “Big Shift in Power & Energy in Asia” ร่วมกับ ผู้นำจากการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านพลังงานจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ถึงแนวทางในการปรับองค์กรไปสู่ยุคดิจิตอล ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ซึ่งเป็นการสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

งาน IEEE PES GTD Asia 2019

นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้แทนผู้ว่าการ กฟน.  กล่าวว่า กฟน. มีการจัดนิทรรศการโชว์นวัตกรรมทางด้านระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า 90 ตารางเมตร บริเวณบูธ J10 โดยจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart Metro Grid Control Center ซึ่งเป็นระบบการจัดการควบคุมดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้าน Smart Solar เป็นการนำเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน พร้อมเป็นผู้นำในการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการแก่ประชาชนและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่สนใจเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ด้าน Smart life เป็นการนำเสนองานบริการของ กฟน. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงรองรับงานบริการในอนาคต ได้แก่ MEA Smart Life Application บริการชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ประกาศดับไฟฟ้า รับข้อมูลข่าวสาร อื่นๆ และ MEA EV Application สำหรับการตรวจสอบ และจองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึง Smart MEA EV นำเสนอการวิจัยและพัฒนา สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

นอกจากนี้ กฟน. ยังได้จัดแสดงการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสร้างมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย

สัมมนาทางวิชาการ ภายในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

สัมมนาวิชาการ ในงาน IEEE PES GTD Asia 2019

นอกจากในส่วนจัดนิทรรศการแล้ว ในงาน IEEE PES GTD Asia 2019 ยังมีส่วนของการจัดงานสัมมนาวิชาการ ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร์ มาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลังงานที่น่าสนใจกว่า 30 หัวข้อ เช่น แนวโน้มพลังงานทางเลือกในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล ตลอดจน IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นอนาคตในการก้าวข้ามขีดจำกัดในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมในงานครั้งนี้จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการนำเสนอในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการ และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอีกด้วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save