ขอเชิญร่วมเสวนา SMART TECH for SMART FARM


สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเสวนา SMART TECH for SMART FARM วันวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล

ขอเชิญร่วมเสวนา SMART TECH for SMART FARM

กำหนดการเสวนา

9.00-10.30น.
แผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเกษตร : เกษตรอัจฉริยะ
โดย คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10.30-12.30น.
เสวนา “Smart Tech for Smart Farm”
ผู้ร่วมเสวนา
ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็คทรอนิกส์
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที
คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
คุณไพโรจน์ มีทวี ที่ปรึกษาสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สมัครด่วน FREE รับจำนวนจำกัด.!!
>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ชนยา พูลภักตร์
โทร 023541631, 0837910155
โทรสาร 023541632
อีเมล์ costats@yahoo.com