ก.วิทย์ฯ นำผลงานวิจัยร่วมผู้ประกอบการไทยโชว์ทำเนียบรัฐบาล


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) พร้อมด้วยพลเอกนาวิน ดำริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นำทีมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ในกลุ่มบริษัทโชคนำชัยจัดแสดงผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ร่วมกันดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น เรืออะลูมิเนียม รถโดยสารอะลูมิเนียมโครงสร้างน้ำหนักเบา รถโดยสารไฟฟ้าและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบศักยภาพและความพร้อมของภาคเอกชน และการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อกระตุ้นและเสริมแกร่งความเข้มแข็งทางด้านการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตของผู้ประกอบการไทยรวมถึงการส่งเสริมให้คนไทย หน่วยงานไทย ได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย

ก.วิทย์ฯ นำผลงานวิจัยร่วมผู้ประกอบการไทยโชว์ทำเนียบรัฐบาล