กัลฟ์ จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้า TTCIZ-02 ในเวียดนาม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์


กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี เผยโรงไฟฟ้า TTCIZ-02 ในเวียดนาม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา ชี้เร็วกว่ากำหนดเดิมที่วางไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคม

กัลฟ์ จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้า TTCIZ-02 ในเวียดนาม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์

ตามที่ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศเวียดนาม ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. (“GIH”) อยู่ร้อยละ 49.0 และ 90.0 ตามลำดับ ร่วมกับ Thanh Thanh Cong Group (“TTC Group”) นั้น โครงการทั้งสองมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยโครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-01 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (“Vietnam Electricity” หรือ “EVN”) ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-02 ซึ่งดำเนินการโดย TTC Green Energy Investment Joint Stock Company ล่าสุดได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการที่วางไว้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 โดยโครงการ TTCIZ-02 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง