กฟผ. มอบเงิน 30 ล้าน ช่วยเหลือโรงพยาบาล สังคม และชุมชน ฝ่าวิกฤติ COVID-19


กฟผ. มอบเงิน 30 ล้าน ช่วยเหลือโรงพยาบาล สังคม และชุมชน ฝ่าวิกฤติ COVID-19

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. สนับสนุนเงิน 30 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาล สังคม และชุมชน ฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบให้กับ 7 โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจำนวนเงินอีก 15 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัด สังคม ชุมชน รอบเขต เขื่อน โรงไฟฟ้า กฟผ. ทั่วประเทศ ตามความต้องการของพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2563