กฟผ. คว้า 5 รางวัลชนะเลิศ Thailand Coal Awards 2018


ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับรางวัล Thailand Coal Awards 2018 ประจำปี 2561 ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของไทย โดย กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสิ้น 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศด้านการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด รางวัลชนะเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 500 เมกะวัตต์ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมถ่านหิน ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

กฟผ. คว้า 5 รางวัลชนะเลิศ Thailand Coal Awards 2018