กบง. ตั้งทีมศึกษาลอยตัวราคาก๊าซเอ็นจีวี เน้นช่วยชาวบ้าน ผู้ใช้บริการรถสาธารณะ


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย คณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานได้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ปตท. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกระทรวงคมนาคม เพื่อไปศึกษาและปรับปรุงนโยบายลอยตัวราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ หรือ ก๊าซเอ็นจีวี (NGV) ที่มีการใช้มาระยะหนึ่งแล้วให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการชดเชยราคาเอ็นจีวีสำหรับรถขนส่งสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับภาระในส่วนนี้อยู่

ก๊าซ NGV รถขนส่งสาธารณะ

จากที่ กบง. มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอความร่วมมือ ปตท. ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดเอ็นจีวี ที่ราคา 10.62 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับรถโดยสารสาธารณะออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขณะที่ราคาจำหน่ายปกติอยู่ที่ 13.47 บาทต่อกิโลกรัม

โดยแนวทางการสนับสนุนหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เบื้องต้นจะตั้งเป้าหมายในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนและผู้ใช้บริการรถขนส่งสาธาระณะโดยตรง จากปัจจุบันที่ส่วนลดดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการขนส่ง เช่น รถตู้ รถร่วมขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) และรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งมีกว่า 8 หมื่นราย จึงมองว่าการให้บริการขนส่งร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือครองโดยผู้ที่มีรายได้น้อย ที่จะใช้ระบบกำหนดโควต้าการใช้งานรายเดือนและยอดหากมีการใช้จริงแทน นำเงินไปอุดหนุนในส่วนของผู้ใช้บริการน่าจะเหมาะสมกว่า แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตัดสินใจที่ชัดเจน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานอีกครั้ง หากไม่มีความชัดเจนก็จะขยายส่วนลดออกไปอีก

ทั้งนี้ การส่งเสริมการใช้เอ็นจีวีในระยะยาวนั้น ยังต้องศึกษาและปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในอนาคตการใช้รถของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนไป จากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งอาจจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้น จึงมองว่าการใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีก็อาจจะน้อยลง โดยกระทรวงพลังงานได้ประกาศออกไปแล้วว่า รถขนส่งสาธารณะที่จะมีใช้งานในอนาคตไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงเอ็นจีวีก็ได้ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV แทน