PEA คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภท การลงทุนทรัพยากรบุคคล จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า…

Integrated Network Management System (INMS) ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ

เพื่องานสื่อสารที่มั่นคงขององค์กร ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการดำรงชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือในการทำงานอย่างหลากหลาย PEA ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้นำมาปรับใช้ในส่วนงานต่างๆ รวมถึงงานด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม การดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคระดับประเทศของ PEA มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงหลายกลุ่มงาน กองบริหารเครือข่ายสื่อสารฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา ตรวจซ่อมโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง…

กฟภ. ส่งแอพฯ “PEA Solar Hero” คว้าสุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากเวทีระดับโลก “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019”

ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA หลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ด้วยการคว้า 5 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน ในเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “The 47th International…

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14

วิสัยทัศน์ผู้ว่าการ : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีภารกิจสำคัญคือ การจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม…

PEA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ “AAA” (Triple A)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรกที่ระดับ “AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อันดับเครดิตสะท้อนความแข็งแกร่งขององค์กรนโยบายทางการเงินที่รอบคอบและฐานะการเงินที่เข้มแข็ง รวมถึงการได้รับและการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน