สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต วันที่…

PEA Solar Hero แอปพลิเคชันบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีมากมายที่มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นพลังงานธรรมชาติ สะอาดปลอดภัย ไม่มีวันหมด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในชั้นบรรยากาศ ปัจจุบัน จึงมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกอันชาญฉลาดที่จะนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน

ตลาดไฟส่องสว่างแอลอีดีโตต่อเนื่อง

ตลาดไฟส่องสว่างของไทยในปี 2560 มีมูลค่า 3.73 พันล้านบาทและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 38 เปอร์เซ็นต์หรือกว่า 5 พันล้านบาทภายในปี 2563 โดยมีไฟส่องสว่างประเภทแอลอีดีเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักต่อการเติบโตของตลาด