กนอ. ยอมถอยแก้ TOR นำเข้า LNG มาบตาพุด เฟส 3

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีข้อกังวลเงื่อนไข TOR โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3 เรื่องของปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลวที่จะเกิดขึ้นว่ามีมากพอหรือไม่ เพราะระยะเวลาที่กำหนดให้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3 ปี และสร้าง LNG terminal อีกเพียงแค่ 2 ปีนั้นสั้นเกินไปที่จะทำให้มีการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีที่ 5…

เลขาธิกาารอีอีซีย้ำ ร่าง พ.ร.บ. อีอีซี ไม่มีการเช่าที่ดิน 99 ปี

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ย้ำชัดเจนว่า “ร่าง พ.ร.บ. อีอีซี ทุกร่างตลอดเกือบ 2 ปี ระบุว่า “การเช่า เช่าช่วง หรือให้เช่าช่วงที่ดิน ต้องดำเนินการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ…