Electricity & Industry Magazine Issues 2019

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 (Issues 2019) นิตยสารราย 2 เดือนที่เป็นสื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี นำเสนอสาระความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ระบบ และมาตรฐานการวัด การทดสอบ และการควบคุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ และสาระความรู้ด้านไฟฟ้าภายในประเทศ

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • สกสว. ชู 13 ผลงานเด่นมุ่งสู่ “งานวิจัยเพื่ออนาคต”
 • โครงการ “Big Brother พี่ช่วยน้อง” ยกระดับ SMEs ให้ก้าวสู่ 4.0
 • โคบอท…ทางเลือกแห่งอนาคตเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 • เทรนด์อุตสาหกรรม… ปกป้องอนาคตของบล็อกเชนในเอเชียแปซิฟิก

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ใกล้กว่าที่คุณคิด LS Cast Resin Transformer
 • RMI ปลุกกระแสการใช้ซอฟต์แวร์ไทยและปัญหาลิขสิทธิ์
 • “พลายเอจีวี” รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติของไทย
 • 20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น… ปฏิวัติวงการด้านวิศวกรไทยให้แข่งขันสู่ระดับเวทีโลก

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • โครงการก่อสร้างเมืองนวัตกรรม EECi
 • กฟผ.ร่วมกับนักวิจัยคิดค้นโซลาร์เซลล์กึ่งใส นำนวัตกรรมพลังงานยกระดับเกษตรกรไทย
 • จับกระแสไอทีปี 2562 กับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • IEEE PES GTD ASIA 2019

Read more      Read E-Book      Download PDF

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • The basic principles of protective elements
 • GE’s Cross-Fleet ยืดอายุโรงไฟฟ้าเก่าด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ปลดล็อกกับดักไอทีด้วยไฮบริด คลาวด์
 • AI พลิกโฉมระบบงานจัดการทรัพยากรบุคคล

Read more      Read E-Book      Download PDF