ภาครัฐจับมือเร่งสร้างบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมทางหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาจึงเกิดแนวคิดร่วมพัฒนาบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ โดยเน้นเร่งสร้างนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น… ปฏิวัติวงการด้านวิศวกรไทยให้แข่งขันสู่ระดับเวทีโลก

ปัจจุบันบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันเนื่องมาจากการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานกับทุกวงการสาขาอาชีพ ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกระแสยุคสมัย เช่นเดียวกับสภาวิศวกร หน่วยงานด้านวิศวกรรมถือโอกาสการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 20 ในปี พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อยุคดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนและสังคม

“ความปลอดภัย” หรือ “ความสะดวก” ทางเลือกที่มีความเสี่ยงในสังคมดิจิทัล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในรายงานประจำปีของบริษัทเอ็กซพีเรียนซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการข้อมูล ได้เผยผลวิจัยด้านอัตลักษณ์บุคคล (การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และการทุจริต (Global Identity and Fraud Report) ฉบับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคพบว่า 69% ของผู้บริโภคชาวไทยยกให้ “ความปลอดภัย”…

LG พร้อมเปิดไลน์ผลิตเต็มรูปแบบ เสริมแกร่งศูนย์กลางส่งออกอาเซียน

ผลิตภัณฑ์ LG เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทยไม่น้อย ซึ่งแอลจีได้เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยโรงงานแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง ได้เริ่มต้นผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เมื่อปี พ.ศ.…