Industry News

กัลฟ์ ทุ่มลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 1.3 หมื่นล้าน พร้อมรุกเพิ่มโรงไฟฟ้าเวียดนาม-ลาว

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ลงทุนเทงบ 1.3 หมื่นล้าน เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส และโครงการงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอินขนครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) พร้อมรุกลงทุนต่างประเทศ เพิ่มโรงไฟฟ้าแอลเอ็นจีในเวียดนามและโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป. ลาว มั่นใจรายได้เพิ่มสูงกว่าปีก่อนหน้า 1 หมื่นล้าน

News Update

กพช. สนับสนุนโรงไฟฟ้าชุมชน และ เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ โดยเห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 ที่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าฯ และลด ภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

สมาชิกอาเซียนแสดงเจตจำนงผลักดันเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงาน

ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 การประชุมครั้งนี้เป็นประสงค์ร่วมกันของทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศคู่เจรจา รวมถึงองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ ในการร่วมหารือเพื่อยืนยันเจตจำนงในความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการในการผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงาน

Recommend Products

Technology

เทรนด์อุตสาหกรรม… ปกป้องอนาคตของบล็อกเชนในเอเชียแปซิฟิก

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันมิได้เป็นเพียงแค่สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrencies) อีกต่อไป บล็อกเชนได้รับการยอมรับสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทและภาคเศรษฐกิจมากมาย ทั้งนี้ในรายงานของไอดีซีล่าสุดได้คาดการณ์ถึงการใช้โซลูชันบล็อกเชนระหว่างปี ค.ศ. 2017-ค.ศ. 2022 ว่าจะมีอัตราการเติบโตทั่วโลกต่อปี (CAGR) สูงถึง 73.2% หมายถึงยอดการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2018 เป็น 11.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2022 ซึ่งภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) บล็อกเชนจะมีอัตราการเติบโต…

IT News

บก.ปอท. บก.ป. กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกเอ็มเฟค จัดประชุมความปลอดภัยไซเบอร์

บก.ปอท.กองปราบปรามและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการประชุมความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ และให้ความรู้ด้านกฏหมายไซเบอร์ พร้อมจับมือเอ็มเฟค ผู้นำด้านระบบไอที จัดการแข่งขันไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ผ่านระบบออนไลน์ฝีมือคนไทยระดับสากล เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐได้โชว์ศักยภาพเข้าร่วมชิงชัยประลองฝีมือด้านไซเบอร์ แบบไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา

RMI ปลุกกระแสการใช้ซอฟต์แวร์ไทยและปัญหาลิขสิทธิ์

ปัญหาลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ทุกวันนี้ คือเรื่องซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เป็นปัญหาใหญ่สำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณและความปลอดภัยของข้อมูล ถ้าใช้ของถูกลิขสิทธิ์ก็ต้องใช้งบประมาณสูง ถ้าใช้ของเถื่อนก็เสี่ยงต่อไวรัสและการขโมยข้อมูล ปัจจุบันอัตราการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยยังสูงติดอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากเวียดนามที่อยู่ในระดับ 74% และอินโดนีเซีย 83% ขณะที่สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ยังมีอัตราการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีลิขสิทธิ์ต่ำกว่าประเทศไทยในอัตรา 27%, 51%, 64% ตามลำดับ